Little Roses Foundation

BẠN HIỂU THẾ NÀO LÀ “TỪ THIỆN”?

💕 Từ thiện là hành động giúp đỡ và chia sẻ những gì mình có cho người khác một cách vô vị lợi và không mong đợi bất cứ điều gì đổi lại. Đó là một giá trị quan trọng trong đạo đức và văn hóa của con người, mang lại niềm vui cho cả người cho lẫn người nhận.

😇 Bạn có nghĩ vậy không? Hay bạn có cách nào khác để định nghĩa sâu sắc hơn về các hoạt động từ thiện?

Hãy chia sẻ với Little Roses Foundation, bạn nhé!

#LittleRosesFoundation #LRF #Toallwearelove #UNSDG17