Thái Bá Cần

Ủy viên Ban

Hoàng Thị Lệ Trinh

Phó TGĐ Tập đoàn GD Nguyễn Hoàng - Phó Trưởng Ban

Trần Duy Cảnh

TGĐ Công ty Dentons Luật Việt - Trưởng Ban