1. Tham gia tập huấn mở rộng mạng lưới cùng Lãnh sự Quán Hoa Kỳ:

Đại diện Little Roses Foundation cùng đại diện của các trường đại học và các tổ chức NGO/NPO đã tham gia chương trình tập huấn “Định hướng nghề nhằm trao quyền giới”, là tiêu chí thứ 5 trong 17 tiêu chí của Liên Hiệp Quốc (UNSDG17). Chương trình nằm trong dự án Gender Equality Across Vietnam Industries (GEAI), được tài trợ bởi Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề “bình đẳng giới” đang tồn tại trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề tại Việt Nam.

2. Chương trình thúc đẩy phong trào tình nguyện và tăng cường sự tham gia của thanh niên vào tiến trình phát triển bền vững:

Hướng đến mục tiêu thúc đẩy phong trào tình nguyện và tăng cường sự tham gia của thanh niên vào tiến trình phát triển bền vững, thực hiện sứ mệnh là trao quyền và hỗ trợ cho giới trẻ bằng cách cung cấp những cơ hội và kỹ năng cần thiết để họ trở thành những tác nhân của sự thay đổi và phát triển bền vững trong cộng đồng, Little Roses Foundation dự kiến sẽ phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS), một số đối tác và các chuyên viên phát triển bền vững để triển khai các hoạt động huấn luyện và đào tạo đội ngũ tình nguyện viên, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực của quốc gia thông qua các hoạt động phát triển thanh niên, trao đổi tình nguyện quốc tế và phát triển cộng đồng tại Việt Nam.

Dự kiến, CSDS sẽ là một trong những đối tác chiến lược, khi Little Roses Foundation thực hiện và triển khai những hoạt động đào tạo, tập huấn và trao đổi tình nguyên quốc tế giá trị và nhiều ý nghĩa cho “Cộng đồng Bông Hồng Nhỏ” tại các tỉnh thành được lựa chọn trong thời gian sắp đến.

Ngân sách dự kiến: 500 triệu VNĐ/1năm, từ nguồn tài trợ trong nước hay quốc tế (huy động được nguồn tài trợ thì mới triển khai).

3. Chương trình nâng cao nhận thức các tiêu chí phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (UNSDG17):

Dự kiến LRF và UNESCO Việt Nam sẽ đồng triển khai chương trình trong giai đoạn 2 năm 2023 và 2024, sau khi các bên hoàn tất các thủ tục và báo cáo đến các cơ quan chủ quản như Tổng hành dinh UNESCO tại Paris (Pháp), Bộ Nội vụ (Việt Nam), Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với các trường đại học tư thục, trường cấp 3 trong hệ thống bảo trợ của UNESCO Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình đặc biệt này.

Ngân sách dự kiến: Kế hoạch 2 tỷ VNĐ/năm, từ nguồn tài trợ trong nước hay quốc tế (huy động được nguồn tài trợ thì mới triển khai).

4. Chương trình cộng đồng Bông Hồng Nhỏ (Little Roses Community):

Chương trình Sinh hoạt – Giao lưu của Cộng đồng sinh viên Bông Hòng Nhỏ hướng đến việc phát triển mạng lưới ít nhất 200 cộng tác viên, tình nguyện viên, các em học sinh và sinh viên được cấp học bổng Bông Hồng Nhỏ. Chương trình sẽ được tổ chức định kỳ hàng quý tại các khu vực dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Giám đốc Quỹ.

5. Chương trình phát triển mạng lưới quốc tế với Norec:

Ngày 14/02/2023, đại diện Norec đã trao đổi trực tiếp với đại diện Little Roses Foundation để hướng dẫn các thủ tục cần thiết để thực hiện việc gửi thông tin được Norec hỗ trợ / tài trợ, dự kiến sẽ thực hiện trong Q4 năm 2023.

Cơ quan Hợp tác Trao đổi Na Uy (Norec) là trung tâm năng lực duy nhất của Na Uy về trao đổi quốc tế. Là một cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao Na Uy, Norec là một phần quan trọng trong cách tiếp cận tích hợp của Na Uy để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Norec đặc biệt thúc đẩy nhân quyền, bình đẳng giới, các vấn đề khí hậu và môi trường, cũng như chống tham nhũng.

Đào tạo là trung tâm trong phương pháp của NOREC. Norec đào tạo và hướng dẫn người tham gia và đối tác trước, trong và sau khi họ trao đổi. Thông qua đào tạo nhóm, các đối tác trở thành một phần của mạng lưới quốc tế với các đồng nghiệp trong lĩnh vực phát triển quốc tế. Kể từ khi thành lập vào năm 2000 đến năm 2018, đã có hơn 10.000 người đã được trao đổi trong các chương trình Norec. Dự kiến quý 4 năm 2023, LRF sẽ khởi động cơ hội hợp tác với Norec.

Ngân sách dự kiến: 100.000 USD/năm, tương đương 2,3 tỷ VNĐ/năm, do Norec tài trợ (huy động được tài trợ mới triển khai thực hiện).