Hoàng Nguyễn Thu Thảo

TGĐ Tập đoàn GD Nguyễn Hoàng - Chủ tịch, kiêm Giám đốc Quỹ

Đỗ Mạnh Cường

Phó TGĐ Tập đoàn GD Nguyễn Hoàng - Phó Chủ tịch Quỹ

Hoàng Quốc Anh Vũ

Cổ đông sáng lập - Thành viên Quỹ

Nguyễn Đức Thạch Diễm

TGĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Phó Chủ tịch Quỹ
dangtheduc

Đặng Thế Đức

TGĐ Công ty Luật Indochine Counsel - Thành viên Quỹ