1. Hệ thống quản trị trực tuyến Monday.com

Monday.com là một công cụ quản lý dự án cho phép các tổ chức quản lý các nhiệm vụ, dự án và làm việc theo nhóm. Tính đến năm 2020, công ty phục vụ 100.000 tổ chức bao gồm nhiều tổ chức phi kỹ thuật giúp tăng năng suất và ROI lên 250%.

Monday.com đã tiến hành tài trợ 10 tài khoản Pro vĩnh viễn cho Little Roses Foundation để thực hiện nhiều tác vụ quan trọng, giúp tự động hóa các quy trình và tác vụ lặp lại, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, giảm thiểu việc in ấn các văn bản và giấy tờ theo những phương pháp truyền thống.

2. Hệ thống đào tạo và học tập cộng đồng trực tuyến đa tích hợp tự động

Little Roses Foundation sau khi tiến hành khảo sát và phân tích nhu cầu học tập, kết nối, chia sẻ tri thức và phát triển kỹ năng chuyên nghiệp của đội ngũ cộng tác viên và tình nguyện viên trong mạng lưới thiện nguyện của Quỹ, đã chọn lựa đối tác uy tín là Cloud Learning System (CLS), công ty thuộc tập đoàn công nghệ Hương Việt.

CLS là đơn vị quản trị & phát triển phần mềm đào tạo trực tuyến trên nền tảng đám mây, đáp ứng nhu cầu đào tạo nội bộ của hàng nghìn doanh nghiệp và học trực tuyến của khối trường học, mang lại giải pháp E-learning cho hơn 1000 doanh nghiệp, đơn vị nhà nước như Bộ Nội vụ và hơn 500 trường học trên khắp Việt Nam.

Khi sử dụng hệ thống học tập trực tuyến đa tích hợp được tài trợ bởi CLS để triển khai các hoạt động và chương trình đào tạo kỹ năng mềm, chia sẻ kiến thức thiện nguyện, kết nối dự kiến hơn 1.000 cộng tác viên và tình nguyện viên, Quỹ tiết kiệm được chi phí đào tạo trong 4 năm lên đến 4,32 tỷ VNĐ (90.000 VNĐ/người/tháng x 1.000 người x 12 tháng x 4 năm).