Tầm nhìn

Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ là quỹ từ thiện của nền văn minh tình thương và các giá trị nhân bản toàn diện dành cho tất cả những ai đang trong hoàn cảnh nghèo khó cả về vật chất cũng như tinh thần.

Sứ mệnh

Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ giúp những người đang lâm cảnh ngặt nghèo do hoàn cảnh khách quan vượt qua nghịch cảnh, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần các nhóm xã hội; tạo cơ hội để mọi người không phân biệt thu nhập hay số lượng tài sản sở hữu đều có thể chia sẻ giá trị bản thân cho sự phát triển cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ chọn và trung thành trong hoạt động theo các giá trị: Yêu thương – Chính trực – Tôn trọng – Tận tâm.