CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ GIA ĐÌNH

👨‍👩‍👧‍👦 Gia đình luôn là một trong những yếu tố nòng cốt với vai trò trọng tâm trong các mục tiêu phát triển bền vững, cụ thể là bổ trợ cho các mục tiêu xóa bỏ nghèo đói đồng thời đảm bảo sự khỏe mạnh và hạnh phúc cho từng thành viên đến từ mọi lứa tuổi, bảo đảm quyền lợi được học tập và hoàn thành mục tiêu bình đẳng giới.

❤️ Trong năm 2023, vai trò của gia đình còn được nhấn mạnh trong chủ đề của Ngày Quốc tế Hạnh phúc: “Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc”.

🥰 Hiểu rõ tầm quan trọng của gia đình trong xây dựng cộng đồng và xã hội, hãy đồng hành cùng Little Roses Foundation trong các dự án, chuyên đề về gia đình trong tương lai, để chung sức dựng xây gia đình hạnh phúc, ấm no, bạn nhé!

#LittleRosesFoundation #LRF #Toallwearelove #UNSDG17