ĐẠI DIỆN LITTLE ROSES FOUNDATION THAM GIA KHÓA TẬP HUẤN “KHỞI XƯỚNG MỘT Ý TƯỞNG CSV LĨNH VỰC GIẢM THIỂU CARBON”

🌹 Trong hai ngày 30 và 31/03/2023, đại diện Little Roses Foundation tham dự khóa tập huấn “Khởi xướng một ý tưởng CSV lĩnh vực giảm thiểu carbon”. Đây là khóa tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án Win – Win for Vietnam, được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED Communication) phối hợp với tổ chức ProNGO! e. V., do Liên minh châu Âu đồng tài trợ.

Xuyên suốt khóa tập huấn, đại diện Little Roses Foundation và các tập huấn viên cùng các diễn giả khách mời đã thảo luận về 3 chủ đề chính nhằm tạo ra những sáng kiến thiết thực giúp giảm thiểu carbon, tăng khả năng tác động, lan tỏa để tạo giá trị chung:

✅ Từ CSR – trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến CSV – tạo giá trị chung thông qua quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức xã hội

✅ Xu hướng phát triển bền vững gắn với ESG, kinh tế tuần hoàn, chiến lược giảm thiểu carbon và trung hòa khí hậu

✅ Chia sẻ thực tiễn từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội & đề xuất sáng kiến CSV lĩnh vực giảm thiểu carbon từ học viên

#LittleRosesFoundation#LRF#Toallwearelove#UNSDG17

#WW4VN#CSV#CSR#phattrienbenvung#CSVhub