GIÁO DỤC QUA CÁC CHUYÊN ĐỀ VÀ HỘI THẢO

Chuyên đề và hội thảo là phương tiện quan trọng để nâng cao kiến thức và kỹ năng của người tham gia. Ngoài ra, tham dự viên còn nhận được rất nhiều lợi ích như:

⭐️ Cơ hội tiếp thu những quan điểm mới để đưa ra cái nhìn khách quan hơn về các vấn đề đang được thảo luận trong cộng đồng chuyên môn

⭐️ Xây dựng mối quan hệ và giao lưu với những người có cùng sở thích hoặc chuyên môn

⭐️ Tạo động lực cho việc nghiên cứu và phát triển sự nghiệp của bản thân

Thời gian qua, Little Roses Foundation đã tổ chức một số chuyên đề, hội thảo ý nghĩa như khóa tập huấn “Bình đẳng giới trong tư vấn hướng nghiệp” và dự án “Mỹ Thuật từ gỗ”…

🌹 Trong tương lai, Quỹ sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị và tổ chức uy tín trong nước và quốc tế để thực hiện các hội thảo, chuyên đề về phát triển bền vững, các chương trình giáo dục, đào tạo huấn luyện và phát triển năng lực cho đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên, các nhóm người yếu thế…