Hoàng Thị Lệ Trinh

Phó TGĐ Tập đoàn GD Nguyễn Hoàng – Phó Trưởng Ban