Nguyễn Đức Thạch Diễm

TGĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Phó Chủ tịch Quỹ