LITTLE ROSES FOUNDATION CÙNG ĐẠI DIỆN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

🌹 Trong hai ngày 09/02/2023 và 10/02/2023, theo lời mời từ team dự án Gender Equality Across Vietnam Industries (GEAI), Little Roses Foundation cùng đại diện của các trường đại học đồng tham gia chương trình tập huấn “Định hướng nghề nhằm trao quyền giới’, là tiêu chí thứ 5 trong 17 tiêu chí của Liên Hiệp Quốc (UNSDG17).

Chương trình nằm trong dự án Gender Equality Across Vietnam Industries, được tài trợ bởi Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề “bình đẳng giới” đang tồn tại trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề tại Việt Nam.

🥰 Little Roses Foundation tin rằng thông qua chương trình tập huấn này, trong thời gian sắp đến, Quỹ sẽ có nhiều cơ hội đồng hành cùng Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ và kết nối với các trường đại học, để triển khai những hoạt động mang đến nhiều giá trị cho mạng lưới thiện nguyện của Quỹ và những người yếu thế trong xã hội.

#LittleRosesFoundation#LRF#GenderEquality#GEAI#UNSDG17