LITTLE ROSES FOUNDATION ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ BÌNH ĐẲNG

✅ Giảm bất bình đẳng là một trong các mục tiêu phát triển bền vững quan trọng. Đó có thể được hiểu là việc giảm thiểu khoảng cách giữa các tầng lớp và nhóm người trong xã hội, từ việc cung cấp các cơ hội và lợi ích cho mọi người một cách công bằng đến việc đảm bảo rằng tất cả mọi người được coi là có giá trị và được đối xử công bằng.

Little Roses Foundation đã, đang và sẽ thực hiện một số hoạt động giá trị và ý nghĩa, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, hướng đến mục tiêu số 10 trong 17 tiêu chí phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc:

💝 Cải thiện quyền tiếp cận giáo dục chất lượng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thông qua chương trình học bổng Bông Hồng Nhỏ

💝 Tạo cơ hội việc làm cho người yếu thế, trong đó có các bạn sinh viên tình nguyện khó khăn

💝 Tổ chức các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ người yếu thế cả về vật chất lẫn tinh thần

#LittleRosesFoundation #LRF #Toallwearelove #UNSDG17