NGÀY SÁCH VIỆT NAM

📖 Trong đời sống tinh thần của mỗi người, sách là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng cho chúng ta nguồn tri thức vô tận, dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả.

📚 Tại Việt Nam, từ thuở xưa, cha ông ta đã coi việc đọc sách là một văn hóa cao đẹp. Và hiện nay, văn hóa đọc còn được xem là một trong những nguồn năng lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững.

🥰 Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam, hãy cùng Little Roses Foundation chọn cho mình những quyển sách hay và lưu giữ, đóng góp cho các tủ sách hoặc thư viện sách, để góp phần phát triển văn hóa đọc cho nước nhà nhé!