QUAN HỆ ĐỐI TÁC VÌ CÁC MỤC TIÊU

🌏 Trong thời đại công nghiệp hóa – hiện đại hóa, việc hội nhập quốc tế trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Thông qua hợp tác quốc tế, các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, được mở rộng tiếp cận khoa học, công nghệ và đổi mới, tăng cường chia sẻ kiến thức. Điều này góp phần củng cố năng lực của các nguồn lực trong nước và đem lại sức sống mới cho quan hệ đối tác toàn cầu để phát triển bền vững.

Đó cũng chính là mục tiêu phát triển bền vững mà Little Roses Foundation hướng đến.

🌹 Vì thế, hiện tại, Quỹ đang đón nhận tài trợ từ các đối tác và nhà hảo tâm để nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động quản lý nội bộ, cộng tác viên, cũng như lan tỏa rộng rãi thông điệp yêu thương đến nhiều quốc gia trên thế giới. Trong tương lai, Quỹ sẽ tiếp tục hợp tác và đón nhận sự hỗ trợ thiện nguyện từ các nhà hảo tâm quốc tế để chuyên nghiệp hóa hơn nữa hoạt động của chúng tôi, góp phần đạt được mục tiêu số 17 “Quan hệ đối tác vì các mục tiêu”.

#LittleRosesFoundation #LRF #Toallwearelove #UNSDG17