SỨC KHỎE VÀ CÓ CUỘC SỐNG TỐT – MỘT TRONG CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LITTLE ROSES FOUNDATION HƯỚNG ĐẾN

👨‍⚕️ Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và thúc đẩy hạnh phúc cho mọi lứa tuổi rất cần thiết cho sự phát triển bền vững. Trong những năm gần đây, ngành sức khỏe trên toàn cầu đã có những tiến bộ vượt bậc, giúp cải thiện sức khỏe của người dân khắp thế giới. Tuy nhiên, chúng ta cần nhiều nỗ lực hơn nữa để giải quyết nhiều vấn đề sức khỏe dai dẳng và mới nổi khác nhau.

🌹 Với mong muốn góp phần đạt được mục tiêu Sức Khỏe và Có Cuộc Sống Tốt, một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, Little Roses Foundation đã đồng hành cùng các đối tác và quý mạnh thường quân để tổ chức các hoạt động chăm lo sức khỏe, đặc biệt là chương trình “Khám Sức Khỏe Và Chữa Bệnh Cho Trẻ Mồ Côi, Khuyết Tật, Sinh Viên Và Người Nghèo”. Trong tương lai, Quỹ sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động khác để cải thiện, nâng cao sức khỏe của người dân và đảm bảo cho họ một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

😇 Hãy đồng hành cùng chúng tôi để góp phần xây dựng xã hội an bình, mạnh khỏe và hạnh phúc, bạn nhé!

#LittleRosesFoundation #LRF #Toallwearelove #UNSDG17 #GoodHealth #Wellbeing