Little Roses Foundation

“THÀNH THẬT LÀ CÁCH GIẢI QUYẾT TỐT NHẤT” – BENJAMIN FRANKLIN

🤔 Thành thật nhận khuyết điểm của mình và nỗ lực khắc phục để trở nên tốt hơn mỗi ngày bởi vì:

💕 Những điều chân thật từ trái tim sẽ chạm đến trái tim.
💕 Sự thành thật là sức mạnh diệu kỳ giúp con người hướng đến những giá trị chân thiện mỹ đích thực.
💕 Khi sống thành thật với bản thân, bạn luôn biết rõ những điểm mạnh – yếu của chính mình; biết phát huy, khắc phục, sửa chữa để hoàn thiện bản thân và đạt đến thành công, hạnh phúc.
💕 Quan trọng nhất, lối sống thành thật giúp gắn kết mối quan hệ giữa người với người và đề cao những yêu thương, sự tử tế trong cuộc sống…