leadership

TỦ SÁCH LÃNH ĐẠO

Little Roses Foundation mong muốn kết nối thế hệ kế tiếp (the next generations) với các CEO hàng đầu tại Việt Nam để phối hợp in sách giấy và sách điện tử, nhằm mục tiêu gây quỹ, lan tỏa tinh thần nghị lực, và truyền cảm hứng đến thế hệ sau.