KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI, HƯỚNG ĐẾN NƯỚC VIỆT GIÀU MẠNH, PHÁT TRIỂN

👉 Không ai có thể phủ nhận rằng: phải có một cuộc sống ấm no mới có sức khỏe để có thể lao động, góp phần xây dựng đất nước hùng mạnh, phát triển. Do đó, Không còn nạn đói là một trong các tiêu chí phát triển bền vững quan trọng nhất mà Little Roses Foundation hướng đến.

🙋‍♂️ Cùng với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Little Roses Foundation thực hiện các dự án để đảm bảo rằng tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo, người dễ bị tổn thương được tiếp cận đến nguồn thức ăn đầy đủ, dinh dưỡng và an toàn trong cả năm.

#LittleRosesFoundation #LRF #Toallwearelove #UNSDG17 #ZeroHunger