LÀM TỪ THIỆN: CÓ CẦN PHẢI HỌC TẬP?

😇 Môi trường có tác động đáng kể đến sự phát triển nhận thức của mỗi người. Do đó, để ngọn lửa nhiệt huyết với công tác từ thiện được thắp lên và cháy mãi trong tim mỗi người, Little Roses Foundation tin rằng chúng ta nên tham gia các khóa tập huấn, các chuyên đề hoặc các buổi học tập, đào tạo với các chủ đề về từ thiện, công tác xã hội.

🤗 Nơi ấy, chúng ta được gặp gỡ, trò chuyện, tiếp xúc với nhiều người có ý hướng thiện nguyện, được lắng nghe những trải nghiệm thú vị, ý nghĩa về các hoạt động từ thiện, được thực hành và cảm nghiệm sâu sắc về niềm hạnh phúc khi giúp đỡ người khác…

🥰 Những lời sẻ chia, hoạt động ấy sẽ “chạm” vào nhận thức, cảm xúc của mỗi người, khơi dậy tinh thần trách nhiệm đối với xã hội và với những người xung quanh. Dần dần, văn hóa thiện nguyện sẽ được lan tỏa và mang tính bền vững hơn.

#LittleRosesFoundation #LRF #Toallwearelove #UNSDG17