LITTLE ROSES FOUNDATION CHUYÊN NGHIỆP HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

💝 Các công tác thiện nguyện đang trở nên ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui khi được giúp đỡ cộng đồng, một số ít người vẫn rơi vào các hoàn cảnh tréo ngoe, rắc rối do cách làm chưa chuyên nghiệp, chưa theo quy trình, thiếu đội ngũ tư vấn, giám sát chặt chẽ nên thời gian qua, dư luận thường hoài nghi tính minh bạch trong công tác từ thiện của họ.

🌹 Để phát huy hết giá trị của các hoạt động từ thiện, Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ (Little Roses Foundation) được chính thức thành lập vào ngày 01/11/2021 theo quyết định số 1151/QĐ-BNV và được cấp phép hoạt động vào ngày 22/04/2022 theo quyết định số 316/QĐ-BNV, với một Hội đồng Quản lý, Ban Kiểm soát và Ban Cố vấn chuyên nghiệp.

🌹 Little Roses Foundation trung thành hoạt động với các giá trị: Yêu thương – Chính trực – Tôn trọng – Tận tâm, và phục vụ chủ yếu trên các lĩnh vực giáo dục và y tế. Được cấp phép bởi Bộ Nội Vụ, quỹ hoạt động trên phạm vi toàn quốc và có thể đón nhận sự trợ giúp quốc tế.

#LittleRosesFoundation #LRF #Toallwearelove #UNSDG17