LITTLE ROSES FOUNDATION ĐỒNG HÀNH CÙNG TIÊU CHÍ 11: “CÁC THÀNH PHỐ VÀ CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG” CỦA LIÊN HỢP QUỐC

🤗 Đảm bảo điều kiện về nơi ở của mọi người được cải thiện là một trong các yếu tố quan trọng để góp phần xây dựng các thành phố và cộng đồng bền vững.

🌹 Thấu hiểu điều này, trong suốt hành trình thiện nguyện của mình, Little Roses Foundation luôn quan tâm, triển khai các dự án an sinh xã hội nhằm hỗ trợ những người yếu thế về các nhu cầu vật chất, tinh thần trong cuộc sống, đặc biệt là nhu cầu của những người dễ bị tổn thương, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người lớn tuổi.

💝 Quỹ rất mong đợi nhận được sự đóng góp và ủng hộ từ Quý nhà hảo tâm và các anh chị em cộng tác viên, tình nguyện viên để cùng dựng xây một cuộc sống văn minh, đạt được mục tiêu phát triển bền vững số 11 của Liên Hợp Quốc: “Các thành phố và cộng đồng bền vững”.

#LittleRosesFoundation #LRF #Toallwearelove #UNSDG17