LITTLE ROSES FOUNDATION HEADING TO THE QUALITY EDUCATION GOAL

LITTLE ROSES FOUNDATION HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG

🎓 Có được một nền giáo dục chất lượng là nền tảng để tạo ra sự phát triển bền vững. Ngoài việc cải thiện chất lượng cuộc sống, tiếp cận với giáo dục có thể giúp mọi người trang bị các công cụ cần thiết để phát triển các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, đặc biệt là các vùng cao, chất lượng giáo dục vẫn còn kém do thiếu giáo viên với chuyên môn cao, cơ sở vật chất và điều kiện học tập thiếu thốn…

🌹 Do đó, Little Roses Foundation luôn nỗ lực tổ chức các hoạt động hỗ trợ giáo dục, cụ thể là trao học bổng giáo dục, tổ chức chuyên đề, hội thảo đào tạo giáo viên,… để đạt được mục tiêu Giáo dục chất lượng của Liên Hợp Quốc, nhằm góp phần xây dựng xã hội văn minh hơn, để mọi người đều được hưởng trọn vẹn quyền được học tập trong một môi trường chất lượng.

#LittleRosesFoundation #LRF #Toallwearelove #UNSDG17 #QualityEducation