SỨ MỆNH CỦA QUỸ TỪ THIỆN BÔNG HỒNG NHỎ

Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ (Little Roses Foundation) được thành lập với sứ mệnh giúp những người đang lâm cảnh ngặt nghèo do hoàn cảnh khách quan vượt qua nghịch cảnh, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần các nhóm xã hội; tạo cơ hội để mọi người không phân biệt thu nhập hay số lượng tài sản sở hữu đều có thể chia sẻ giá trị bản thân cho sự phát triển cộng đồng.

Ước mong tình người tạo nên sức mạnh sâu xa để quy tụ mọi người, cùng đồng hành với Little Roses Foundation trên hành trình thực thi sứ mệnh lan tỏa yêu thương, đem ánh sáng vào nơi tối tăm, mang hạnh phúc đến nơi đau buồn…

#LittleRosesFoundation #LRF #Toallwearelove #UNSDG17

Tags Cloud

Leave A Comment