TẦM NHÌN CỦA QUỸ TỪ THIỆN BÔNG HỒNG NHỎ

Tổ chức nào cũng có một tầm nhìn riêng để định hướng đường lối hoạt động. Tầm nhìn đó mang ý nghĩa về một hình ảnh, hình tượng mà mỗi tổ chức muốn đạt được trong tương lai. Đó cũng có thể là một nguồn cảm hứng đặc biệt, giúp các tổ chức tạo ra ảnh hưởng tích cực, góp phần xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Đối với Little Roses Foundation, chúng tôi hoạt động với một tầm nhìn đơn sơ, đầy ý nghĩa: Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ (Little Roses Foundation) là quỹ từ thiện của nền văn minh tình thương và các giá trị nhân bản toàn diện dành cho tất cả những ai đang trong hoàn cảnh nghèo khó cả về vật chất cũng như tinh thần. Hãy cộng tác cùng chúng tôi để lan tỏa tình yêu thương rộng khắp muôn nơi, hầu hiện thực hóa tầm nhìn về một xã hội không còn mảng màu buồn của khó khăn, mà tràn đầy những màu sắc tươi vui của bình an và hạnh phúc!

#LittleRosesFoundation #LRF #Toallwearelove #UNSDG17

Tags Cloud

Leave A Comment