"Life doesn't require that we be the best, only that we try our best" - H. Jackson Brown, Jr.

“Cuộc sống không đòi hỏi chúng ta là người giỏi nhất, chỉ cần chúng ta nỗ lực hết mình” – H. Jackson Brown, Jr.

🥺 Có nhiều khi bạn cảm thấy mình không được may mắn, làm việc gì cũng thất bại. Như thế, bạn vội than thân trách phận: “Cuộc sống đang đòi hỏi mình quá cao…”.

😇 Nếu bạn đã hay đang có suy nghĩ đó thì bạn đã trách oan cuộc sống này rồi, bởi vốn dĩ cuộc sống không đòi hỏi chúng ta là người giỏi nhất, cũng không đòi hỏi những điều quá xa vời, viễn vông, vượt ngoài sức chúng ta. Điều duy nhất mà cuộc sống này cần ở chúng ta là sự nỗ lực.

😎 Thất bại không phải là do bạn không giỏi, chỉ là bản thân chưa nỗ lực hết mình mà thôi. Bởi thế, hãy luôn kiên trì và vượt qua tất cả mọi thử thách trong cuộc sống. Chỉ cần bạn không từ bỏ, bạn sẽ dần trở nên tốt hơn và đạt được thành công bằng chính sức lực của mình.

Tags Cloud

Leave A Comment