INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION

NGÀY QUỐC TẾ XÓA BỎ KỲ THỊ CHỦNG TỘC

👉 Phân biệt chủng tộc đã và đang diễn ra mỗi ngày, gây cản trợ sự phát triển của hàng triệu người trên khắp thế giới. Xuất phát từ thực tế đó, cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc luôn được xem là một vấn đề ưu tiên của cộng đồng quốc tế và là trung tâm trong các chương trình hành động vì con người.

🇻🇳 Tại Việt Nam, chúng ta cũng đã và đang có các hoạt động nhằm xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc tất cả mọi ngày, trong suốt cả năm. Tuy nhiên, ngày 21/3 là một ngày đặc biệt, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lựa chọn để kỷ niệm Ngày quốc tế xóa bỏ kỳ thị chủng tộc nhằm kêu gọi mọi người xây dựng một thế giới công bằng và bình đẳng, không còn phân biệt gì giữa người với người.

🌹 Thông điệp đó cũng được ẩn chứa trong sứ mệnh của Little Roses Foundation: Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ giúp những người đang lâm cảnh ngặt nghèo do hoàn cảnh khách quan vượt qua nghịch cảnh, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần các nhóm xã hội; tạo cơ hội để mọi người không phân biệt thu nhận hay số lượng tài sản sở hữu đều có thể chia sẻ giá trị bản thân cho sự phát triển cộng đồng.

Tags Cloud

Leave A Comment